HTML-розмітка *

Список підтримуваних на Енетрі тегів для гіпертекстової розмітки подано в таблиці нижче. Зверніть увагу, що не всі дозволені теги є однаково доступними: ця можливість залежить від контексту та вашого рейтингу. Але кнопка попереднього перегляду зможе вам у цьому питанні завжди допомогти.

Для більшої зручності при написанні статей на Енетрі ви можете скористатися будь-яким із численних редакторів, що підтримують стандартну HTML-розмітку.

<a href="http://"></a>
<a href="https://"></a>
<a href="ftp://"></a>
<a href="/"></a>
гіперлінк на інтернет-ресурс

допустимі лише абсолютні URL: атрибут href може починатися лише з /, http://, https:// чи ftp://

наприклад: Enetri
<a href="http://beta.enetri.com/" title="beta">Enetri</a>

<img src="http://" alt="">
<img src="/" alt="">
зображення

дозволені лише абсолютні URL. додатковий атрибут class може містити значення left, center та right для позиціонування малюнка у тексті відповідно зліва, посередині або справа.

наприклад:наша кнопка
<img src="http://www.enetri.com/images/31x31.png" alt="наша кнопка" class="right">

<blockquote></blockquote>блок цитати
додатковий атрибут cite може містити URL-посилання на джерело цитування. допустимі лише абсолютні варіанти - як в гіперлінку
<q></q>рядок цитати

зразок

<b></b>жирний шрифт
<i></i>курсив
<del></del>закреслений текст
<sup></sup>верхній індекс
<sub></sub>нижній індекс
<h3></h3>заголовок №3

Зразок

<ul>
<li></li>
</ul>
ненумерований список
<ol>
<li></li>
</ol>
нумерований список
<code></code>блок коду

екранування всіх включених в цей контейнер тегів здійснюється автоматично

<pre></pre>форматований блок
форматування моноширинним шрифтом:
враховуються пробіли, табуляції та символи нового рядка
<br>новий рядок

проставляється автоматично

<enetri youtube="">спеціальний тег для вставки відео з сервісу YouTube,
де обов’язковий атрибут youtube → ідентифікатор відео

наприклад: <enetri youtube="t06ngJezp3s">